Mikroskopi

Å observere jord i mikroskopet kan gi god innsikt i det økologiske mangfoldet, endringer over tid eller endret behandling, og grad av effekt. Klikk her for å lese mer (Engelsk).

Vi tilbyr fire forskjellige typer mikroskopianalyser.

Forhold mellom sopp og bakterier, 500 NOK

 • Dette er den enkleste analysen som gir et estimat av den økologiske tilstanden til jorda. Bakterierik jord er typisk for forstyrrede områder, mens jord med mye sopp er typisk for skogen. For planteproduksjon er det vanlig å sikte inn mot en 1:1 ratio mellom disse avhengig av hva som dyrkes.

Soil checkup, 700 NOK

 • Sopp/bakterie forhold

 • Evaluering av jordstruktur, organisk materiale og mikroorganismer

Jordanalyse, 1600 NOK

 • En telling av protozoer og andre organismer

 • Estimering av soppens biomasse

 • Estimering av bakterienes biomasse

 • Forhold mellom sopp og bakterier

Send prøvene til:

Mikroliv
Liengrenda 407
3691 Gransherad

Ordinær post er ok :)

Registrer prøvetakningen her. Vi mottar skjemaet umiddelbart når du trykker «submit», så det er ikke behov for å skrive den ut.Hvordan ta jordprøver til mikroskopianalyser:

 1. Rydd unna vegetasjon fra overflaten av prøveområdet.

 2. Hent opp jord 0-5 cm dypt.

 3. Ta multiple prøver av området og miks dem sammen for å oppnå en bedre representasjon av området som skal testes.

 4. Ha ca 200g av jorda i en post eller annen lufttett, post-sikker oppbevaring med noe luft. Repeter for hvert område som skal bli testet. Marker tydelig på hver prøve med navn/lokasjon, dato og prøvenummer (dersom det er flere områder som skal testes). Noter ned hvor hver prøve er tatt.

 5. Registrer prøvetakningen her. Vi mottar skjemaet umiddelbart når du trykker «submit», så det er ikke behov for å skrive den ut.

 6. Send prøven(e) til:

  Mikroliv
  Liengrenda 407
  3691 Gransherad

  Ordinær post er ok :)

 7. Vent på resultatet!

  Du vil motta en epost så snart vi har motatt prøvene sammen med et estimat på når du kan forvente resultatet (normalt sett er dette mindre enn to uker).Ønsker du å analysere din egen jord?

Her er en guide for å hjelpe deg i gang!

Mikroskop guide - Engelsk
Mikroskop guide - Dansk