Katelyn har tegnet mikroorganismer siden 2016. De første ti illustrasjoner av livet i jorda ble laget med støtte fra Levende Matjord. Illustrasjonene har blitt brukt på flere workshops, arrangementer og publikasjoner. Du kan følge @protozoaprincess på instagram.