Kate Solbakk

Mikroliv

Om oss

Katelyn Solbakk er opprinnelig fra Ontario, Canada. Hun har en HBASc i «Environmental Sustainability» fra Lakehead University. På universitetet jobbet hun som forskningsassistent som analyserte protozoer og diatomer i naturlige ferskvannsbiofilmer. Det er der hennes interesse for mikroorganismer begynte. Katelyn kom til Norge i 2013 og fikk jobbe med Kristian Ormset og Berit Swensen på VitalAnalyse. De så på mikroorganismer i jorda og hvordan menneskelig aktivitet påvirker dem. I 2016 hun fikk støtte fra Levende Matjord til å lage en serie illustrasjoner av livet i jorda. Etter å ha fullført kommisjonen fortsatte hun å lage flere tegninger og etter hvert begynt å tegne noen vannlevende organismer også. Illustrasjonene har blitt brukt på flere workshops, arrangementer og publikasjoner. I 2019 bestemte Katelyn seg for å starte Mikroliv for å fokusere mer eksklusivt på mikroskopering og kunst.

For kommisjon, lisens og andre spørsmål, bruk epost post@mikroliv.no.

Tux Solbakk hjelper til med daglig drift av Mikroliv og er tilgjengelig på telefon dersom du skulle ha spørsmål og foretrekker Norsk. Han jobber også som en profesjonell programvareutvikler og står for utvikling og drift av nettsiden mikroliv.no.

Do you want to analyze your own soil?

Here’s a guide to help you get started!

Microscope guide - English
Microscope guide - Danish